dukati

Zlatnici/dukati i sve o njima

Prve zlatne dukate je napravio lidijski kralj Krez oko 560. godine pre naše ere. Na prostoru Srbije, prve zlatnike je kovao jedan od najmoćnijih vladara Srbije ikada, a to je bio car Dušan Nemanjić i oni su dosta bili po ugledu na venecijanske zlatne dukate. Zlatni dukati su se kao monetarni novac koristili do 1933. godine kada je ukinut. 

Danas postoji kolekcionarski i investicioni dukati. U prvu kategoriju spadaju oni dukati koji imaju određenu retkost i vrednost, a čovek koji se bavi time se zove numizmatičar. Sa druge strane, sve više ljudi koriste invensticioni dukat jer na taj način hoće da sačuvaju vrednost kapitala. 

Investicioni dukati 

Ova vrsta dukata nemaju numizmatičku vrednost i oni se proizvode u svetskim kovnicima širom sveta i to po jasno definisanim standardima, i na taj način su priznati u celom svetu. Na prostoru Srbije najpolarniji investicioni dukati su: zlatni dukat Franc Jozefa i zlatnik Bečke filharmonije. 

Prvi dukat je poznat i pod nazivom Franc Ios i sadrži 98,6% čistog zlata, i 24 karata. Pored svoje čistoće zlata ovaj zlatnik sadrži dugu tradiciju i istorijat pa iz tog razlgoa predstavlja najpopularniji zlatnim u evropskim zemljama. Kovao se u periodu od 1852. do 1915. godine. Kasnije je počeo da se proizvodi isključivo kao investiciono zlati i na svakom je utisnuta 1915. godina. Ovaj dukat postoji u varijanti veliki četvorostruki i mali jednostruki dukat. Veliki dukat teži 13,96 grama, dok je težina manjeg 3,49 grama. Što se tiče drugog dukata, poreklom je iz Austrije, izrađuje se u kovnici Munze Osterreich koja je u vlasništvu austrijske centralne banke. Ima finoću od 99,9% čistog zlata i 24 karata. Ovaj dukat predstavlja investiciono zlato, izrađuje se od 1989. godine i predstavlja jedan od najprodovanijih investicionih dukata u Evropi. Postoji nekoliko varijanti ovog dukata kao što su dukat od 1 unce zlata, od ½ unce, ¼ unce i 1/10 unce zlata, a u gramima je to raspon od 31,11 grama do 3,11 grama. 

Postoje dva ključna faktora od kojih zavisi cena zlatnika, a to su: cena čistog zlata, kao i broj karata zlatnika. Iz tog razloga, cena zlatnika može biti od 25 evra do 650 evra. Jedan od najjeftinijih zlatnika jeste onaj običan zlatnik sa 14 karata, dok je najskuplji veliki zlatnik Franc Jozefa.

Zlatnici – poklon za posebne prilike

Postoji tri ključna razloga zašto je izbor dukata pravi izbor kada je reč o poklonima za posebne prilike, a to su: dukat ne gubi vrednost, prenosi se sa kolena na koleno, dukati imaju istorijsku vrednost i poklanjanje dukata je običaj od davnina koji postoji i dan danas. 

Iz svega navedenog, dukat predstavlja vredan dar, i svakako da su najvredniji dukati zlatni dukati (zlatnici) koji su napravljeni od čistog zlata. Mnogi ljudi smatraju da dukat donosi sreću, i kada neka osoba dobije dukat, uglavnom ga čuva tokom celog života i prenosi se sa kolena na koleno. Naime, tu osobu koja je dobila dukat, taj poklon podseća na taj poseban dan, kao što je recimo venčanje, rođenje deteta, prvi rođendan deteta, punoletstvo, godišnjica, itd.