osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti kao obaveza za bezbedno upravljanje motornim vozilima

Upravljanje prevoznim sredstvima, bilo putničkim ili teretnim, zahteva maksimalan oprez, bezbedno postupanje i odgovorno ponašanje u svakom trenutku. Obaveza za sve vrste motornih vozila, jeste osiguranje od autoodgovornosti, koje se ugovara bar jednom godišnje, odnosno prilikom registracije. U pitanju je vrsta ugovorne obaveze koja je zakonski zasnovana i nije dobrovoljna, već obavezna za svaku vrstu vozila. 

Osiguranje od autoodgovornosti ugovara se na vozilo, ne na vozača. Štiti druge učesnike u saobraćaju u slučaju nezgode koja je prouzrokovana krivicom prevoznog sredstva koje je osigurano. To znači da ne mora nužno vlasnik da upravlja prevoznim sredstvom da bi šteta bila pokrivena, važno je da postoji osiguranje od autoodgovornosti, što je i zakonska obaveza.

Osiguranje od autoodgovornosti za sva vozila

Zaštita drugih učesnika i trećih lica u saobraćaju, osnova je na kojoj se zasniva osiguranje od autoodgovornosti. Bezbednost prilikom upravljanja motornim vozilima je najznačajniji aspekt za sve učesnike, posebno jer može doći do neočekivanih i nesrećnih okolnosti, koje mogu imati teške posledice. Zbog toga, osiguranje od autoodgovornosti ima ulogu da brzo i lako nadoknadi finansijsku štetu na vozilima i licima koja nisu kriva za nesreću. 

Šteta se pokriva iz osigurane sume vozila koje jeste prouzrokovalo nezgodu i odgovorno je za celokupan događaj. U slučaju značajnih suma za pokriće štete, često se osiguranje od autoodgovornosti naplaćuje od klijenata na osnovu zvaničnog zapisnika, izjava i Evropskog lista, ali prilikom registracije vozila, pre nego unapred presudama i drugim dokumentima. Osiguranje od autoodgovornosti može se zaključiti na period od najduže godinu dana, dok se prema potrebama obnavlja i za kraći vremenski period. 

Osiguranje od autoodgovornosti za bezbednost, sigurnost i pouzdanost

Koristi koje daje osiguranje od autoodgovornosti klijentima i učesnicima u saobraćaju su brojne i veoma bitne u slučaju pojave rizika koji su predviđeni ugovorom i polisom. Naime, na osnovu ovakve vrste osiguranja šteta se nadoknađuje vrlo brzo i lako, u kratkoj i jednostavnoj proceduri. Osiguranje od autoodgovornosti obuhvata nadoknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode drugim učesnicima i trećim licima. Pored toga, dodatno se može osigurati i kompletna nadoknada štete na svim vozilima, zatim zaštita vozača u slučaju telesnih povreda, kao i niz drugih zakonom predviđenih okolnosti, bez obzira na krivicu. 

Osigurana suma propisana je zakonom i važi za sva društva, dok se šteta procenjuje i blagovremeno nadoknađuje od vozila koje snosi odgovornost za nezgodu. Obično se naplata vrši prilikom ugovaranja sledećeg osiguranja, kao i u postupku registracije vozila, ukoliko to nije istovremena aktivnost. Osiguranje od autoodgovornosti efikasno pokriva uništenja drugih vozila, mehanička i druga oštećenja, kao i nestanak stvari, što je materijalni deo polise. Nematerijalni deo obuhvata nadoknadu troškova lečenja za telesna oštećenja, ugroženo zdravlje ili smrt lica koja nisu kriva za saobraćajnu nezgodu. Kao i sve druge vrste, osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva zakonsku proceduru i plaćanje odgovarajuće premije, u zavisnosti od vrste prevoznog sredstva, godišta, karakteristika i sličnih faktora. 

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezna, ugovorom zasnovana usluga koja se sklapa sa odabranom osiguravajućom kućom, radi zaštite svih drugih učesnika u saobraćaju od sopstvene vožnje i vozila. Važno je da sva prevozna sredstva budu osigurana, kako bi se šteta brzo i lako, a pre svega u skladu sa propisima nadoknadila licima koja su doživela nezgodu, a nisu kriva ni odgovorna.