kasko osiguranje

Kasko osiguranje – potpuno, dopunsko i delimično za pokriće svih šteta

Vrsta usluga specijalizovanih kompanja koja podrazumeva zaštitu vozila, pokriće šteta prouzrokovanih kretanjem u saobraćaju, parkiranjem, atmosferskim i drugim uticajima od strane trećih lica, ili izvan uticaja vlasnika, naziva se kasko osiguranje. Zasniva se na dobijanju polise nakon potpisivanja ugovora, kojim se definišu važni elementi – nivo premije, rok trajanja, osigurana suma i mnogo toga drugog.

Klijenti u saradnji sa osiguravajućim kompanijama teže da pronađu optimalno rešenje za maksimalnu zaštitu sopstvenog vozila u slučaju nezgode, oštećenja i dejstva brojnih faktora. Kada su u pitanju konkretne vrste usluga u ovoj oblasti, kasko osiguranje može da bude potpuno, dopunsko koje se ugovara ukoliko je već obezbeđena prva varijanta, kao i delimično za određene slučajeve, situacije i pojave. Svaki korisnik bira koji nivo i širina spektra usluga mu odgovara.

Potpuno kasko osiguranje – pokrivenost najvećeg broja rizika od oštećenja vozila

Opcija potpuno kasko osiguranje bira se u skladu sa mogućnostima, potrebama i rizicima koje korisnik usluga želi da efikasno pokrije u definisanom periodu. Zbog svog širokog obuhvata, potpuno kasko osiguranje pokriva najveći broj eventualnih rizika, uticaja, stanja na putevima i iznenadnih okolnosti.

Potpuno kasko osiguranje obezbeđuje zaštitu od saobraćajnog udela, pada letelica, eksplozije i požara, zatim iznenadnih promena vremena – grada, obilnih padavina, poplava, udara groma, hemijskih i drugih delovanja iz spoljašnjosti, snežne lavine, odrona, iskakanja životinja, demonstracija i slično. Takođe, potpuno kasko osiguranje nadoknađuje štetu koju uzrokuje visoki vodostaj, oluja, krađa i otuđivanje vozila i delova, prevara i zlonamerne radnje, oštećenje enterijera vozila i mnogo toga drugog. Često se uz potpuno kasko osiguranje ugovara i dopunska varijanta, kao specijalne i posebne klauzule i odredbe.

Dopunsko i delimično kasko osiguranje – posebni i pojedinačni rizici koji se efikasno pokrivaju

Pored potpune varijante, kasko osiguranje se može ugovoriti i kao dopunsko, ali i delimično za određene rizike šteta. Dopunsko kasko osiguranje uglavnom se ne može ugovoriti samostalno, već kao nastavak potpune varijante. Ovim tipom usluga obuhvaćen je prtljag u vozilima koji je oštećen ili otuđen usled nezgode, zatim alati i sredstva, pribori, specijalna oprema i brojni troškovi. Najčešće, dopunski troškovi su vuča, oštećenje brendiranih elemenata – reklama i natpisa na spoljašnjem delu vozila, zatim iznajmljivanje vozila za zamenu i slično.

Pored toga, postoji i delimično kasko osiugranje, koje je najmanjeg obuhvata i podrazumeva samo određene slučajeve, koje se najčešće odnose na stakla. Polisa se dobija za bočna, zadnja i prednja stakla, kojom se štiti samo staklo, ali najčešće ne i ogledala, plastika koja reflektuje svetlosne efekte i ostale elemente. Najbolja kombinacija jeste da se ugovori svaka vrsta usluga za kasko osiguranje, ali se sa potpunim dobija najveći broj pokrića rizika od raznovrsnih oštećenja. U pogledu isplativosti, osiguravajuća društva lojalnim korisnicima usluga često odobravaju popuste i niz specijalnih pogodnosti, kao nagradu za dugoročnu saradnju.

Kasko osiguranje postoji u 3 navedene varijante, među kojima klijenti biraju opciju koja im najviše odgovara. U pogledu uslova, važno je razmotriti mogućnost za otplatu polise, jer kako je u pitanju dobrovoljno osiguranje, svako se može odlučiti za izvodljivu kombinaciju usluga, koje će efikasno pokriti najveći broj rizika.