zivotno osiguranje

Pouzdanost, sigurnost i bezbednost uz životno osiguranje danas i uvek

Veoma značajan segment usluga kojim se obuhvata postojanje i opstanak ljudi, jeste životno osiguranje. U pitanju je kategorija usluga koje pružaju osiguravajuća kompanije u cilju pokrića rizika usled smrtnog ishoda osiguranika, zaštite budućih prihoda i članova porodice, kao način kompenzovanja i umanjenja mogućih posledica u svakodnevnom životu.

Životno osiguranje danas postoji u dve osnovne varijante, a to je „riziko“, „štedno“ i kombinovano, odnosno mešovito koje obuhvata obe navedene kategorije usluga. Radi se o uslugama koje pružaju pouzdanost, sigurnost i bezbednost svim generacijama, osiguranicima i članovima porodice u slučaju nesrećnog spleta okolnosti, iznenadnih događaja i opcijama štednje za buduće generacije. U tom smislu, inovativno životno osiguranje funkcioniše čak i kao štednja u banci, ili drugim institucijama.

Koje životno osiguranje ugovoriti u modernom vremenu svakodnevnice?

U današnjem vremenu užurbanog tempa kretanja, poslovanja i često odsustva odmora, usluge kao što je životno osiguranje potrebne su svima. „Riziko“ varijanta odnosi se na osiguranje u slučaju nesrećnih okolnosti i smrti osiguranika, kada se osiguravajuća suma isplaćuje članovima porodice. U novijem vremenu, dostupno je životno osiguranje koje pokriva rizik u slučaju nezgode, povrede i bolesti. Sa druge strane, „štedno“ životno osiguranje obuhvata investiranje u sadašnjosti radi kvalitetnog ulaganja sredstava u budućnosti, kao pravi način štednje.

Naime, uplatom u ratama dobija se u budućnosti isplata osigurane sume uvećane za pripisanu dobit, bonuse i različite procente u skladu sa lojalnosti klijenata i drugim faktorima. Kombinacija „riziko“ i „štedno“ životno osiguranje obuhvata obe usluge u jednom ugovoru, na osnovu kojih se pokriva maksimum rizika u današnjem vremenu. U zavisnosti od potreba i mogućnosti ljudi, životno osiguranje se ugovara i rezultira polisom u vremenu i dinamici otplate premije koja odgovara samim korisnicima usluga. Period važenja polise najčešće je predmet dogovora klijenta i osiguravajuće kompanije.

Uslovi i pravila za životno osiguranje u današnjem dobu ugovaranja

Kada se ugovara životno osiguranje važno je napomenuti da svaka kompanija ima pravo da definiše sopstvena pravila, uslove, nadležnosti i odgovornosti, kao i obaveze osiguranika. Naravno, u interesu svima je saradnja na obostrano zadovoljstvo, zbog čega se uvek izlazi u susret potrebama korisnika. Iznos premije za životno osiguranje zavisi od starosti osiguranika i opšteg zdravstvenog stanja, načina života i drugih faktora. Uglavnom se životno osiguranje može ugovoriti do 60, a kod nekih društava i do granice od 70 godina starosti.

Pravila važenja podrazumevaju podnošenje zahteva u poslovnici ili putem online resursa, zatim sklapanje dogovora, preciziranje elemenata u ugovoru, dobijanje polise, kao i uplatu definisane premije osiguranja tokom vremena. Svaki osiguranik ima pravo da odabere željeno osiguravajuće društvo, prezentuje svoje mogućnosti i raspoloživ budžet, kako bi se sklopio najbolji dogovor sa kompanijom koja vrši usluge u ovoj oblasti. Bilo da je u pitanju „riziko“, „štedno“ ili mešovito životno osiguranje, fokusiranost je na ličnosti i osobama, a ne na njihovoj imovini.

Moderno životno osiguranje može da funkcioniše kao zaštita porodice u slučaju nesrećnog spleta okolnosti i smrti osiguranika, kao i štednja za doživljeni broj godina u periodu važenja polise. Bez obzira na odabranu varijantu ili kombinovano rešenje, životno osiguranje pruža veliki broj pogodnosti klijentima i zaštitu koja je svima potrebna i važna.