Cena čišćenja dpf filtera zavisi od samo jedne stvari, pogledajte koje

Kada je redovno održavanje automobila u pitanju, svi znaju da treba na vreme da rade veliki i mali servis i da redovno menjaju gume i proveravaju trap. Od toga uglavnom i zavisi da li će automobil proći redovan tehnički pregled pred registraciju. Međutim, kod dizel automobila se od skoro na tehničkom pregledu proverava još jedna stvar, a to su izduvni gasovi. Kako su dizel motori i dalje najveći zagađivači vazduha, u cilju smanjenja emitovanja štetnih gasova i čestica koje oslobađaju uvedena je odredba na nivou cele Evropske unije da se u izduvni sistem moraju ugraditi i filteri koji bi to sprečili. To su dpf filteri, a imaju ih svi dizel automobili proizvedeni posle 2009. godine. Najvažniji deo dpf filtera je keramičko saće koje služi za skupljanje svih čestica koje ispuštaju motori, a koje bi inače, na ga nema, išlo u atmosferu. Ukoliko se na tehničkom pregledu dizelaša utvrdi da je katalizator neispravan i da se previše čestica otpušta u atmosferu, onda se svi raspituju koja je cena čišćenja dpf filtera.

 

Gde se obavlja čišćenje dpf filtera i koja je njegova cena?

 

Čišćenje dpf filtera ne može se obaviti u bilo kojoj automehaničarskoj radionici. Za to je neophodan potreban alat i hemijska sredstva, koja se mogu koristiti samo pod određenim uslovima. Ceo proces se može odraditi na dva načina i upravo od toga zavisi cena čišćenja dpf filtera.

Prvi način je da se metalni obruč oko keramičkog saća otvori kako bi se procenilo stanje filtera i donela odluka da li se može čistiti ili traba kupiti novi. Ukoliko se donese odluka da se filter može očistiti, keramičko saće se tretira raznim hemikalijama koje se popularno u servisima nazivaju „deterdženti“. Nakon tog procesa se pristupa mehaničkoj, odnosno termičkoj obradi, koja imitira proces koji se inače odvija u automobilu u toku vožnje sa većim brojem obrtaja. Nakon čišćenja saća, ono se vraća u metalni okvir koji se zatim vari.

 

Drugi način čišćenja je ispitivanje filtera posebnom sondom, dakle bez otvaranja, kako bi se utvrdio stepen zaprljanosti. Dalja procedura je ista, dakle tretiranje hemikalijama i termička obrada koja služi da se sagore sve nečistoće koje su se nakupile na saću.

 

Dakle, cena čišćenja dpf filtera zavisi isključivo od toga na koji od ova dva načina će se filter očistiti u servisu. Treba napomenuti da su i jedan i drugi način tretiranja filtera ne mogu naneti oštećenja i da će posle cele procedure auto biti u mnogo boljem stanju nego ranije.

 

Problemi koji nastaju na autu zbog prljavog dpf filtera

Pored nemogućnosti prolaska tehničkog pregleda i registracije automobila, zapušen dpf filter može uzrokovati velike probleme u vožnji, pa čak i oštećenja na automobilu. Kada je dpf filter zapušen automobil neće imati dovoljno snage, neće moći da postigne više od 2800 obrtaja, a to ćete najbolje videti na uzbrdicama. Pored toga, zapušen filter može da dovede do požara na automobilima, što se najčešće dešava leti. Uzimajući to u obzir, cena čišćenja dpf filtera i redovnog servisiranja automobila su prava sitnica kako bi se sprečile ove tragedije.